tirsdag, december 19, 2006

Skolebestyrelse siger nej tak til Gethers gave
af Dorrit Bang og Jan Steendorph Petersen på vegne af Skolebestyrelsen for Tullebølle Skole


I tiden op til jul er forventningerne store, men vores forventninger til Langeland Kommune nye skolestruktur er nu dalet til langt under nul.

På mødet for de langelandske skolebestyrelser i Rudkøbing fredag den 1.december hørte vi om Langeland Kommunes økonomi og er klar over, at det er vanskeligt at få det hele til at hænge sammen. Man hørte også om borgmesterens vision på skoleområdet: Tre fuldt opdaterede skoler på Langeland, en i syd, en i nord og en midt på øen. Nybyggede eller nyrestaurerede skoler med fokus på nutidige og fremtidige krav til vores børns uddannelse. Men hvorfor kun tre skoler?

Er det borgmesterens oprigtige mening bevidst at nedlægge Tullebølle by som et aktivt lokalområde allerede her i overgangsfasen. Tullebølle er som bekendt den næststørste by på Langeland og ifølge borgmesterens skolestrukturforslag, skal der ikke ligge en skole i Tullebølle.
Og man kan spørge, hvor blev visionsplanen for børneområdet i Tranekær Kommune af? For nylig er der bygget en stor ny børnehave/SFO i tilknytning til skolen med henblik på at sikre børnene en tryg skolestart og med mulighed for at etablere et godt børnemiljø. Alt dette ødelægges med et pennestrøg, da vores børn fra Tullebølle Skole nu skal bruges til klasseopfyldning på andre skoler. Dette udelukkende fordi der skal være tæt på 25 elever i alle kommunens skoleklasser. Borgmesterens forslag vil betyde, at hver klasse fra Tullebølle Skole skal deles ud på tre forskellige skoler. Hver klasse skal altså fordeles til klasser på Snøde Skole, Rudkøbing Skole og Longelse Skole.

Det vi ønsker for vores børn er først og fremmest kvalitet, nærhed og tryghed. Vi vil have en skolevision skabt på grundlag af pædagogiske og faglige overvejelser. Vores børn skal ikke kun bruges, som klasseopfyld for at redde Langeland Kommunes økonomi. Derfor har skolebestyrelsen valgt at indkalde til borgermøde på Tullebølle Skole den 9. januar

Ingen kommentarer: