onsdag, december 20, 2006

Selvfølgelig skal der være åbenhed
af Jan Ole Jakobsen, Tullebølle. Valgt for venstre


Som valgt politiker er det dog godt at være klædt lidt på til opgaverne. Jeg vurdere at disse ” lukkede ” temamøder bliver brugt til at give os det enkelte områdes fakta som de ser ud i dag. Med baggrund i disse fakta blandet med min erfaring på det pågældende område, prøver jeg så at bidrage med det jeg synes jeg kan.

Jeg ved da godt vi også der bliver præsenteret for forskellige forslag fra administrationen, disse forslag må vi så forholde os til. Det kan være med forbedringer eller som på skoleområdet med helt nye forslag, vi er her kommet med 2 forslag fra venstre, netop på baggrund af fakta.

Det er for os i venstre vigtigt at der bliver fremlagt flere modeller på de kommende ”åbne” tema og borgermøder. Derefter kommer så opgaven for os og få inddraget borgerne i det videre forløb, med ideer og meninger fra alle.

Jeg kunne tænke mig et skolevæsen med en overbygning 7-10kl. i Rudkøbing og så BH-6kl. På så mange skoler som muligt. ( V2 ).

Jeg vil gerne have følgende med ind i debatten:

Hvor mange overbygningsskoler skal vi have??

Hvor skal de ligge??

Hvor kommer eleverne fra??

Ingen kommentarer: