tirsdag, december 19, 2006

"Julegave" til nye friskoler
af Hans Erik Hansen, lokalformand for Dansk Folkeparti på Langeland


På Folketingets sidste mødedag inden juleferien, blev der gennemført en lov der strammer muligheden for oprettelse af friskoler.

Forslaget blev vedtaget af Venstre, Konservative og Socialdemokraterne, de øvrige partier stemte imod.

Undervisningsminister Bertel Haarder indrømmede åbent fra Folketingets talerstol at loven var lavet for at begrænse friskoler. Han begrundede det med at mange af de nye kommuner ville nedlægge skoler. Som følge deraf kunne forældregrupper finde på at oprette en friskole. Dette ville betyde at kommunens besparelser ville blive minimale.

Kun tre politikere var på talerstolen for at kæmpe mod forslaget. Elsebeth Gerner-Nielsen fra de Radikale, Martin Henriksen og Søren Krarup fra Dansk Folkeparti. Æres dem som æres bør.

Elsebeth Gerner-Nielsen og Martin Henriksen anklagede Venstre, Konservative og Socialdemokraterne for at begrænse børneforældres ret til at vælge deres børns skole.
Det prellede af som vand på en julegås på Bertel Haarder. Søren Krarup kom med en meget følelsesladet tale om at dette lovforslag var et angreb på åndsfriheden. Han begrundede det med at forældre fik sværere ved at vælge den skole de ønskede til deres børn. Ligeledes at det ville ødelægge de små lokalsamfund, samt begrænse områdets muligheder for at have et levende kultur- og idrætsliv. Det prellede også af på den minister og det parti som er rundet af både friskoler og højskoler.

Kun Dansk Folkeparti og Det radikale Venstre var på talerstolen. Alle øvrige partier holdt pinlig tavshed.eller var rejst på juleferie.

Loven blev vedtaget i enighed af Venstre, Konservative og Socialdemokraterne.

Loven betyder at der nu bliver længere anmeldelsesfrist for at starte en friskole. Forældrekredsen skal nu søge senest 15.8.2007 for at kunne starte en friskole ved skolestart i august 2008. Det depositum som forældrene skal betale for at starte en friskole, bliver ikke tilbagebetalt såfremt projektet ikke bliver gennemført. Beløbet tilfalder statskassen!

Dansk Folkeparti på Langeland støtter friskoletanken og ønsker ikke kommunale skoler på øen nedlagt, sålænge der et elevgrundlag. Det er der nu.

Iøvrigt tak for de mange reaktioner på mit læserbrev om at der er regler for hvor langt man må transportere grise. Men ikke regler for hvor langt man må transportere børn.

Ingen kommentarer: