mandag, december 18, 2006

Hvorfor må vi ikke få at vide, hvad vores politikere mener?
Af Jan Steendorph Petersen, Klavsebølle


Det danske demokrati er ude i verden kendt for sit åbne politiske system. Borgerne har let adgang til politikerne og har mulighed for at være med som tilhørere i folketinget og til kommunalbestyrelses møder. Vores frie presse kan skrive og fortælle om hvad der bliver talt om på disse møder. Så de der ikke selv kan møde op har mulighed for at høre hvad der tales om og besluttes. Det gælder selvfølgelig ikke i socialsager og forhold der ved røre landets sikkerhed. Men ellers er politisk åbenhed en af hjørnestenene i det danske demokrati.

Her på Langeland har vores kommende kommunalbestyrelse valgt at holde en række lukkede tema drøftelser om alle vigtige emner, der handler om kommunens fremtid. Hvorfor må borgerne ikke få at vide, hvad man taler om på disse vigtige møder? Er der en grund til, at vi ikke må få at vide, hvem der siger hvad? Er det sådan at vi har valgt politikere, som ikke tør sige, hvad de mener offentligt? Eller har vi valgt politikere, som intet siger under disse hemmelige og vigtige drøftelser?

Har vi som borger ikke krav på at vide, hvad de politikere vi har valgt mener?

Det ville klæde vores politiker, hvis de i fællesskab vedtog, at deres temadrøftelser om Langelands fremtid fremover var åbne. For en lukket politisk debat hænger ikke sammen med den danske demokratiopfattelse. Denne lukkethed høre hjemme i helt andre politiske systemer, som vi nødigt vil sammenlignes med.

Det danske demokrati er ude i verden kendt for sit åbne politiske system. Borgerne har let adgang til politikerne og har mulighed for at være med som tilhørere i folketinget og til kommunalbestyrelses møder. Vores frie presse kan skrive og fortælle om hvad der bliver talt om på disse møder. Så de der ikke selv kan møde op har mulighed for at høre hvad der tales om og besluttes. Det gælder selvfølgelig ikke i socialsager og forhold der ved røre landets sikkerhed. Men ellers er politisk åbenhed en af hjørnestenene i det danske demokrati.

Her på Langeland har vores kommende kommunalbestyrelse valgt at holde en række lukkede tema drøftelser om alle vigtige emner, der handler om kommunens fremtid. Hvorfor må borgerne ikke få at vide, hvad man taler om på disse vigtige møder? Er der en grund til, at vi ikke må få at vide, hvem der siger hvad? Er det sådan at vi har valgt politikere, som ikke tør sige, hvad de mener offentligt? Eller har vi valgt politikere, som intet siger under disse hemmelige og vigtige drøftelser?

Har vi som borger ikke krav på at vide, hvad de politikere vi har valgt mener?

Det ville klæde vores politiker, hvis de i fællesskab vedtog, at deres temadrøftelser om Langelands fremtid fremover var åbne. For en lukket politisk debat hænger ikke sammen med den danske demokratiopfattelse. Denne lukkethed høre hjemme i helt andre politiske systemer, som vi nødigt vil sammenlignes med.

1 kommentar:

Anonym sagde ...

Langelands kommende borgmester, ikke mit ønske, Knud Gether, fik et personligt kanonvalg ved seneste kommunalvalg. Alle ære og respekt for det. Befolkningen har selv taget beslutningen ved at stemme på Borgerlisten og er nu indirekte ansvarlig for det der skal ske på Langeland. Dem der stillede op sammen med ham, var ikke dumme. De havde fundet ud af at den eneste måde at blive valgt på, var at dele Gethers stemmer.
Nord for Tullebølle fik Borgerlisten 2 mandater. Den ene med 48 stemmer, den anden med 44 stemmer. Det svarer til at ud af 1000 vælgere har 4-5 stemt på dem. Der er vel ikke folkelig opbakning.
 
Nej Jan, forvent ikke åbenhed i Langeland kommune. Borgerlisten har på nuværende tidspunkt skabt et flertal sammen med nogle få andre i kommunalbestyrelsen, således at den kommende borgmester kan regere enevældigt.
 
Det er så besværligt med åbenhed. Der kunne jo være nogle der kom med kritiske spørgsmål. I Styrelsesloven for kommuner står at alle møder kan være åbne, undtagen når det drejer sig om personsager eller salg af jord og bygninger. Alle andre møder kan være åbne, så befolkningen kan høre på politikerne. Men dette bliver desværre ikke aktuelt sålænge vi har det nuværende flertal på Langeland.
 
Jeg kan heldigvis se at flere borgergrupper/foreninger har planlagt møder i starten af 2007. Tillykke med det. Jeg kan så kun håbe (håbet er lysegrønt) at borgmesteren dukker op og forsvarer sine "visioner". Ligeledes håber jeg at der bliver inviteret en repræsentant fra Venstre, Socialdemokraterne, SF og Dansk Folkeparti.
 
Jeg håber på et stort fremmøde og mange kritiske spørgsmål til "magthaverne". Som lokalformand for Dansk Folkeparti kan jeg sige at vi sender en repræsentant til alle møder borgerne indkalder til.
 
Med venlig hilsen
 
Hans Erik Hansen